Værdiansættelse

Værdiansættelse

Vi får ofte spørgsmålet “hvad er min virksomhed værd?” Det korte svar på det spørgsmål er “den pris som en køber vil betale”. Og den pris afhænger som regel altid af købers krav til afkast af sin investering. Virksomhedens indtjeningen, er som regel en meget væsenlig faktor for prisen, men der er dog en lang række andre forhold, der er afgørende for virksomhedens værdi.

Teori og virkelighed
Hvordan fastsætter man prisen på et rejsebureau? Der findes en lang række teoretiske beregningsmodeller som Discounted Cash Flow, Substansmetoden, EBIT-multibel og Price/Earning modellen til at fastsætte virksomheders værdi. De mest afvendte beregningsmodeller i rejsebranchen er EBIT-multibel og Price/Earning modellerne som tager udgangspunkt i virksomhedens indtjening. Men disse beregningsmodeller er og bliver teoretiske. Der er en lang række andre faktorer end indtjeningen, der er med til at fastsætte virksomhedens pris. Generelt har større virksomheder, med en stor omsætning, en højere værdi, da de kan tiltrække købestærke kapitalfonde. Og f.eks kan rejsebureauer med et stort positivt cashflow hen over vintersæsonen, være meget attraktive for store internationale rejsekoncerner, som har rentebærende gæld. Hvis sælger er opmærksom på denne fordel for køber, kan det øge prisen betragteligt.

Den rigtige timing
Tidspunktet for salget af virksomheden er utroligt vigtig. Først og fremmest skal virksomheden være gjort salgsklar og processer og systemer skal være optimeret og dokumenteret. Det reducerer købers risiko markant. Det er som regel også bedst at afhænde virksomheden på et tidspunkt, hvor indtjeningen har været god og stabil gennem en årrække. Du får sjældent en god pris for virksomheden, hvis du er kommet i økonomisk uføre, har brug for kapitaltilførsel og er tvunget til at sælge. Timingen for salget vil også være afhængig af, hvordan markedet og branchen forventes at udvikle sig fremover. Er der en konsolidering af branchen på vej, eller er der forventninger om, at virksomhedens konkurrenceposition styrkes. Har virksomheden nye inovative produkter og salgsmodeller i støbeskeen, eller er forretningsgrundlaget ved at forsvinde?

Den rigtige køber
Branchekendskab er vigtig ved udarbejdelse af en værdiansættelse, idet værdiansættelsen kræver grundig indsigt i både den pågældende virksomhed og det marked den opererer på. Den køber, der vil give den højeste pris for virksomheden, er den køber, der kan se de bedste muligheder for gode langsigtede indtjeningsmuligheder. Denne køber vurderer at virksomheden har et stærkt brand og en god forretningsmodellen. Måske er der gode muligheder for at optimere virksomheden, eller opnå store driftssynergier. Måske vil den rigtige køber ind på et nyt marked og er dermed villig til at betale en højere pris for hurtigt at få adgang til en attraktiv kundegruppe. Virksomhedens risikoprofil er i høj grad medvirkende til værdiansættelsen og en finansiel omstrukturering af virksomheden, kan i nogle tilfælde øge salgsprisen markant.

Gennemarbejdede forudsætninger
Travelbiz tilbyder værdiansættelse for rejsebureauer og virksomheder i rejsebranchen. Vi har et indgående branchekendskab og tilbyder alt fra en simple prisindikation, til en grundig værdiansættelse, med gennemarbejdede forudsætninger.