Fusioner

At fusionere virksomheder handler ikke kun om at opnå synergier, stordriftsfordele og styrket markedsposition. Skal fusionen blive en succes, og de opstillede mål realiseres, handler det  i lige så høj grad om at fusionere mennesker og kulturer. Virksomhedens identitet og medarbejdernes brandloyalitet bliver ofte undervurderet i integrationsprocessen. Og det er netop disse “bløde” faktorer, der skaber de største udfordringer. I Travelbiz har vi stor erfaring med at fusionere rejsebureauer og kan give kompetent rådgivning om fusionsledelse.

Kultursammenstød
Årsagen til at fusionere kan være mange. For nogle virksomheder er det ønsket om at styrke markedsdominansen, øge omsætningen, eller få adgang til nye markeder og salgskanaler. For andre handler det om at opnå effektiviseringer og stordriftsfordele. Nogle virksomheder har brug for at få kapitalgrundlaget styrket og bliver derved tvunget ud i at fusionere med en konkurrent. Uanset årsagen til fusionen, er det stort set altid de samme udfordringer, ledelsen står over for, når to virksomheder skal integreres. Det er et spørgsmål om teknik at sammenlægge økonomifunktioner og IT-systemer, men at integrere to organisationer med forskellige værdier, kulturer og identitet, er overordentligt komplekst.

Strategi og forretningsmål
Hvis en fusion mellem to virksomheder skal blive en succes, er det vigtigt, at man allerede i beslutningsprocessen inden fusionen, udarbejder en strategisk analyse og kommerciel due diligence af den fremtidige fusionerede virksomhed. Der  skal være en klar strategi og vision for den nye virksomhed. Der skal tages beslutning om, hvordan de to brands skal håndteres. Synergipotentialet skal analyseres og kvantificeres. Der skal udarbejdes en forretningsplan med klare forretningsmål. Organisationen har brug for klare mål og det er for sent at påbegynde dette arbejde, når først integrationsforløbet er startet.

Handlekraftig fusionsledelse
En integration mellem to grupper af medarbejdere og mellemledere med forskellige værdier, vaner og kulturer, kræver en stærk og handlekraftig ledelse. Der er mange følelser i spil, og det er bydende nødvendigt, at ledelsesansvaret er klart defineret og placeret. Der skal være fælles fodslag om retning og målsætning. Fusionsledelse er forandringsledelse og stiller store krav til den interne kommunikation. På alle niveauer. En fusion vil altid skabe usikkerhed blandt medarbejderne, og mange vil være nervøse for at miste deres job. Det er nødvendigt hurtigt at informere medarbejderne om de jobmæssige konsekvenser. Netop usikkerheden kan være en af de væsentligste årsager til modvilje mod forandringer hos medarbejderne. Der skal afsættes de nødvendige menneskelige ressourcer til integrationsopgaverne, og ledelsen skal sikre, at tempoet i fusionsforløbet opretholdes, og de fastsatte mål realiseres.

Struktureret fusionsproces
Det er kompliceret og risikofyldt at integrere virksomheder, kulturer og personalegrupper. Fusioner stiller store krav til medarbejdere og ledelse. Har du som virksomhedsleder ikke tidligere prøvet at integrere to virksomheder, kan læreprocessen og erfaringerne blive dyrt købte. I Travelbiz kan vi hjælpe dig med at udarbejde den fremtidige strategi og forretningsplan. Vi kan skabe en strukturet fusionsproces, hvor medarbejderne aktivt bliver inddraget. Og vi kan give dig en objektiv vurdering og sparring på de mange svære beslutninger, der skal tages undervejs.