Turnaround og kapitaltilførsel

Rejsebranchen går i disse år gennem store forandringer og bliver påvirket af en lang række markedsmæssige udfordringer. F. eks stiller Rejsegarantifonden stadig øgede krav til garantier og rapportering. Den nye momslovgivning vil også påvirke mange rejsebureauer, som i forvejen befinder sig i en krisesituation med skrantende økonomi.

Krisehjælp og ny kapital
Som ejerleder der aktivt deltager i den daglige drift af virksomheden, er det let at miste overblikket og ende i en situation, hvor man bruger al sin tid på kortsigtet problemløsning. Travelbiz tilbyder rådgivning i forbindelse med genopretning og rekonstruering af virksomheder i rejsebranchen. Vi kan give dig et uafhængigt overblik over krisens omfang og kan hjælpe med at stabilisere virksomhedens økonomiske situationen, forbedre cash-flow, reorganisere virksomheden og ikke mindst hjælpe med at rejse ny kapital, som sikrer virksomhedens overlevelse.

Eksekvering og tilpasning
I forbindelse med en turnaround kigger vi på, om virksomheden har en bæredygtig forretningsmodel. Vi gennemgår virksomhedens forretningsområder og produkternes lønsomhed. Alle omkostningsposter bliver efterset, og vi kommer med løsninger til, hvor omkostningerne kan reduceres, og den konkurrencemæssige fordel kan øges. Vi deltager også gerne i eksekveringen og tilpasningen af virksomheden.

Du er meget velkommen til at kontakte os på telefon +45 31 13 95 15 for en uformel snak om genopretning af din virksomhed.