top of page

Turnaround & kapitaltilførsel

Coronakrisen har trukket eksistensgrundlaget væk under stort set alle rejseselskaber og udfordringerne tårner sig op - hjælpepakker eller ej!

 

Hvordan kommer vi videre herfra?

Krisehjælp og ny kapital
Som ejerleder der aktivt deltager i den daglige drift af virksomheden, er det let at miste overblikket og ende i en situation, hvor man bruger al sin tid på kortsigtet problemløsning. Travelbiz tilbyder rådgivning i forbindelse med genopretning og rekonstruering af virksomheder i rejsebranchen. Vi kan give dig et uafhængigt overblik over krisens omfang og kan hjælpe med at stabilisere virksomhedens økonomiske situationen, reorganisere virksomheden og ikke mindst hjælpe med at rejse ny kapital, som kan sikre virksomhedens overlevelse.

Eksekvering og tilpasning
I forbindelse med en turnaround kigger vi på, om virksomheden også i fremtiden har en bæredygtig forretningsmodel. Vi gennemgår virksomhedens forretningsområder og produkternes lønsomhed. Alle omkostningsposter bliver kigget grundigt igennem, og vi kommer med løsninger til hvor omkostningerne kan reduceres - og den konkurrencemæssige fordel kan øges. Vi deltager også gerne i eksekveringen og tilpasningen af virksomheden.

 

Du er meget velkommen til at kontakte os på telefon 31 13 95 15 for en fortrolig og forpligtigende snak om genopretning af din virksomhed.

bottom of page